วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ

เปิดรับสมัครนักศึกษา ปวช. ปวส.

ภาคปกติ, ภาคสมทบ(วันอาทิตย์วันเดียว) ปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ปวช. สมัครก่อน 31 มีนาคม 2561 #ฟรีค่าธรรมเนียมการเรียนตลอดหลักสูตร 3 ปี (6 เทอม) ชำระเพียงค่าใช้จ่ายส่วนตัวเท่านั้น!!

วันและเวลาเรียน

ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) | ภาคสมทบ (วันอาทิตย์วันเดียว)

สาขาเรียน

รายละเอียดเพิ่มเติม

👉 ทุกชั้นปี ทุกภาคเรียนมีการเรียนภาษาอังกฤษ และภาษาจีน จากอาจารย์เจ้าของภาษา ***
👉 สามารถแบ่งชำระค่าเล่าเรียนได้ตามต้องการ #ไม่มีดอกเบี้ย #ไม่ต้องมีผู้ค้ำ *เงื่อนไขเป็นไปตามที่วิทยาลัยฯ กำหนด มีกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
👉 มีศูนย์จัดหางาน E-Job Center ในวิทยาลัยฯ ทำให้หางานที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างง่ายดาย

"พ่อแม่ให้ชีวิต ดุสิตให้ปัญญา" กว่า 55 ปีที่ดุสิตยืนหยัดอยู่อย่างยาวนานและมั่นคง เพราะคุณภาพทางการศึกษา จากการประเมินคุณภาพการศึกษาจาก สมศ. รอบที่3 อยู่ในระดับดีมาก และการผลิตบุคลากรที่พร้อมจะก้าวเข้าสู่โลกแห่งอาชีพได้อย่างประสบความสำเร็จ เรียนไปด้วย ทำงานไปด้วย เพื่อแบ่งเบาภาระครอบครัว และหาประสบการณ์การทำงานระหว่างเรียน....


หลักฐานการสมัครเรียน

1.วุฒิการศึกษาฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด

2.สำเนาทะเบียนบ้านตนเองและบิดามารดา

3.สำเนาบัตรประชาชนตนเองและบิดามารดา

4.รูปถ่ายขนาด 1-2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

5.เอกสารการเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)

6. ชำระเงินค่าเทอมขั้นต่ำ 1,000 บาท พร้อมมอบตัวมีชื่อเข้าชั้นเรียนได้ทันที

หมายเหตุ : ขาดเอกสารข้อใด สามารถนำมาให้ภายหลังได้ โดยนัดวันมอบเอกสารกับอาจารย์ผู้รับสมัคร แต่ที่สำคัญ #ต้องไม่ขาดข้อ 6

ค่าธรรมเนียมการเรียน

📚 ปวช.ปี 1 | 6,009 บาท สาขาการโรงแรม +3,500 บาทด่วน!!!

👉หากสมัครก่อน 31 มีนาคม ฟรีค่าธรรมเนียมการเรียน 3 ปี (6 เทอม) เหลือชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัวเพียง 3,425 บาท สาขาการโรงแรม+3,500 บาท

หากมีอาจารย์จากดุสิตฯไปแนะแนวลดให้อีก 1,000 บาท เหลือเพียง 2,425 บาท เท่านั้น!!และ ปวช.ทุกคน จะได้รับชุดนักศึกษา และเสื้อสำนักงานฟรี,หนังสือฟรี,อุปกรณ์การเรียนฟรีตลอดหลักสูตร(3ปี)

📚 ปวส.ปี 1 | 9,625 บาท สาขาการโรงแรม+3,500 บาท

วันมาสมัครเรียนจะนำผู้ปกครองมาด้วย หรือมาสมัครด้วยตนเองคนเดียวก็ได้ (ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องสวมชุดนักเรียนมาสมัคร แต่ให้แต่งกายสุภาพ ห้ามใส่กางเกงหรือกระโปรงสั้น)

สมัครเรียน