• การบัญชี
  Accounting
  แชมป์ เหรียญทองสูงสุด
  การแข่งขันทักษะทางบัญชี
 • การตลาด
  Marketing
  We provides always our best services for our clients and always
  try to achieve our client's trust and satisfaction.
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  Business Computer
  We provides always our best services for our clients and always
  try to achieve our client's trust and satisfaction.
 • การโรงแรม
  Hotel Management
  We provides always our best services for our clients and always
  try to achieve our client's trust and satisfaction.
ทำไมต้อง ?

วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ

เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาเอกชนในเครือ RBAC

ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสามจาก สมศ.อยู่ในระดับดีมาก

คณาจารย์ผู้สอนเป็นผู้มีความรู้ประสบการณ์ ในแต่ละสาขาวิชา

มุ่งเน้นการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์การเรียนที่มีคุณภาพ

มีหน่วยงานบริการจัดหางานร่วมกับกระทรวงแรงงานจัดหางานระหว่างเรียน และหลังสำเร็จการศึกษา

การบัญชี Accounting

ผู้ทำบัญชี

เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน

ผู้สอบบัญชี

ประกอบธุรกิจส่วนตัว

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

สมุห์บัญชี

การตลาด Marketing

นักการตลาด

เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด

พนักงานขาย

เจ้าหน้าที่บริหารลูกค้า

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ Business Computer

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล

โปรแกรมเมอร์

เว็บมาสเตอร์

เจ้าหน้าที่พัฒนาและออกแบบระบบ

การโรงแรม Hotel Management

Kitchen Operation

Front Office

Housekeeping

สมัครเรียนกับเรา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ